Készpénzforgalom korlátozása

FONTOS!

 

2013-tól a bruttó 1,5 millió Ft feletti készpénzkifizetés mulasztási bírsággal sújtható. A mulasztási bírság  a 1,5 millió Ft feletti rész 20%-a, melyet mindkét félnek meg kell fizetnie.

Egy szerződéshez kapcsolódóan, havonta nem lehet elérni ezt az összeget, az elkerülés érdekében kötött több szerződés sem megoldás.

 

Ugyanakkor megmarad a régi bejelentéses szabály is, csak ott elfelejtették a 2 millió Ft-ot összhangba hozni az új rendelkezéssel.

 

Pl. egy 2 milliós kifizetésnél a vevőnek be kell jelenteni a kifizetést, ezzel kvázi jelentkezik is a 100e Ft-os bírságra és egyúttal a szállítóra is kiszabják a 100e Ft-os bírságot. Ha nem jelenti be, akkor ha szerencséje van nem fog kiderülni, ha mégis akkor 500e Ft-ig terjedő mulasztási bírsággal sújtható a bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt is.

 

A fenti rendelkezés nem vonatkozik magánszemélyekre, illetve a nem termékértékesítésnek vagy szolgáltatásnyújtásnak minősülő ügyletekre.

 

Eladó

Vevő

1,5 millió felett bírság

2 millió felett bejelentés

CÉG

CÉG

IGEN

IGEN

MAGÁNSZEMÉLY

CÉG

NEM

IGEN

CÉG

MAGÁNSZEMÉLY

NEM

NEM

MAGÁNSZEMÉLY

MAGÁNSZEMÉLY

NEM

NEM

 

Az egyéni vállalkozó magánszemély a bejelentési kötelezettség vizsgálatánál CÉG-nek minősül, a bírság vizsgálatánál csak akkor minősül CÉG-nek ha ÁFA fizetésre kötelezett.

 

A pontos szöveg az Adózás rendjéről szóló törvényből:

38.§ (3a) Pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó adóköteles tevékenysége keretében más, pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózónak a vele vagy más jogalannyal kötött szerződés alapján, az abban meghatározott szolgáltatás vagy termékértékesítés - általános forgalmi adó felszámítása esetén az általános forgalmi adóval növelt - ellenértékeként, szerződésenként egy naptári hónapban legfeljebb 1,5 millió forint összegben teljesíthet készpénzszolgáltatást.

(3b) Azon készpénzben teljesített kifizetéseket, amelyeket a pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó ugyanazon felek között kötött szerződések alapján ugyanazon adózó részére teljesít, a (3a) bekezdés alkalmazásában egy szerződés alapján teljesített készpénzszolgáltatásnak kell tekinteni, ha kétséget kizáróan megállapítható, hogy a felek közötti jogügylet nem rendeltetésszerű joggyakorlás miatt került több szerződésben meghatározásra.

 

17.§ (9) A készpénzfizetés napjától számított 15 napon belül az állami adóhatósághoz a vevőnek, a szolgáltatás igénybe vevőjének - a vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemélyek kivételével - be kell jelentenie

a) a kapcsolt vállalkozások között létrejött, egymillió forintot meghaladó értékben teljesített készpénzszolgáltatást,

b)85 egyéb esetben a kétmillió forintot meghaladó értékben teljesített készpénzszolgáltatást.